Galicia: apertura de bolsa extraordinaria de profesores de Mantenimiento de VehículosWEB - Resolución do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209).

O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.

Resolución do 22 de marzo de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos